Giao lưu Câu lạc bộ Toán - Tiếng Anh TP Bắc Giang là một hoạt động thường xuyên dành cho học sinh Lớp 5 và học sinh lớp 9 diễn ra mỗi năm một lần. Nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho  ...