Thứ tư, 26/02/2020 - 08:35|
Trường TH Lê Hồng Phong chúc mừng năm mới - Xuân Canh tý 2020

Kế hoạch đổi mới dạy và học tiếng Anh trong các trường THCS và TH thành phố Bắc Giang năm học 2018-2019

Nhằm triển khai có hiệu quả Kế hoạch 98/KH-ƯBND ngày 31/8/2016 của UBND thành phố Bắc Giang về việc thực hiện đề án “Đổi mới dạy và học tiếng Anh trong các trường phổ thông, giai đoạn 2016-2020”, UBND thành phố Bắc Giang xây dựng kế hoạch thực hiện Đe án “Đổi mới dạy và học tiếng Anh trong các trường THCS và TH năm học 2018-2019”, cụ thể như sau:

Tài liệu đính kèm: Tải về

L MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

  1. Mục đích

Tiếp tục đổi mới việc dạy và học tiếng Anh trong các trường TH và THCS trên địa bàn thành phố, xây dựng tốt môi trường học tiếng Anh hiệu quả tại các trường TH và THCS. Bậc TH và THCS dạy theo Chương trình sách giáo khoa tiếng Anh 10 năm.

Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên về năng lực ngoại ngữ, kỹ năng giảng dạy đảm bảo việc đổi mới phương pháp, yêu cầu của sách giáo khoa mới, tập trung đổi mới dạy kỹ năng nghe, nói tiếng Anh cho học sinh.

Cung cấp các trang thiết bị phục vụ việc dạy và học tiếng Anh (phòng học ngoại ngữ thông thường và phòng học ngoại ngữ có các thiết bị dạy ngoại ngữ thông minh) theo yêu cầu đỗi mới.

Tiếp tục triển khai xây dựng đơn vị điển hình về dạy và học ngoại ngữ, rút kinh nghiệm để nhân rộng mô hình trong những năm tiếp theo.

  1. Yêu cầu

Triển khai nghiêm túc, đảm bảo chất lượng, kế hoạch 98/ KH-UBND ngày 31/8/2016 về “Đổi mới dạy và học tiếng Anh trong các trường phổ thông, giai điaọn 2016-2020” của UBND thành phố Bắc Giang.

Duy trì, phát huy các kết quả đã đạt được trong năm học 2017-2018 của bộ môn tiếng Anh. Tăng cường hoạt động nghe, nói tiếng Anh thông qua các câu lạc bộ tiếng Anh, ngày Hội tiếng Anh, giao lưu các câu lạc bộ tiếng Anh, thi tài năng tiếng Anh và tiếp tục đưa giáo viên nước ngoài vào giảng dạy tại trường.

Nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh, đổi mới phương pháp giảng dạy tiếng Anh cho đội ngũ giáo viên tiếng Anh.

II. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIAI PHÁP

1. Nhiệm vụ

  1. Đội ngũ giáo viên Nâng cao năng lực tiếng Anh, bồi dưỡng phương pháp giảng dạy cho 100% giáo viên bậc THCS và TH thông qua các kế hoạch tập huấn đầu năm và cuối năm.

Bố trí bổ sung đủ đội ngũ giáo viên tiếng Anh cho các trường Tiểu học để đảm bảo dạy đủ 4 tiết tiếng Anh/tuần/lóp theo Chương trình tiếng Anh mới 10 năm.

Tổ chức tập huấn sử dụng trang thiết bị đã được trang bị cho giáo viên để các giáo viên tự tin chủ động sử dụng trang thiết bị.

  1. Xây dựng môi trường học tiếng Anh

Duy trì hoạt động câu ỉạc bộ tiếng Anh tại các trường TH và THCS trên địa bàn thành phố. Tăng cường việc tổ chức ngày Hội tiếng Anh, thi tài năng tiếng Anh, giao lưu tiếng Ánh các câu lạc bộ cấp THCS và TH.

Duy trì các hoạt động tiếng Anh qua các giờ ra chơi (múa, hát tập thể bằng tiếng Anh), tổ chức ngày, giờ nói tiếng Anh tại trường, bố trí phòng học tiếng Anh thân thiện với học sinh, các góc học tập tiếng Anh tại sân trường.

Duy trì hoạt động tiếng Anh trên facebook để học sinh có thể học tiếng Anh thường xuyên, học ở mọi nơi, mọi lúc.

  1. Xây dựng trường điển hình về dạy học ngoại ngữ

Các trường điển hình sẽ là những trường đi đầu trong việc đổi mới về hình thức, nội dung dạy học, tổ chức các hoạt động ngoại khóa phục vụ dạy - học ngoại ngữ, sử dụng trang thiết bị hiện đại và ứng đụng công nghệ thông tin vào giảng dạy; 100% giáo viên của các trường điển hình đạt chuẩn KNLNN và phương pháp giảng đạy theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Duy trì mô hình điểm về dạy học tiếng Anh ở 2 bậc học: bậc TH trường TH Dĩnh Kế, Lê Hồng Phong (theo Đề án của Sờ GD&ĐT), Ngô Sĩ Liên, Võ Thị Sáu; bậc THCS trường THCS Lê Quý Đôn, Trần Phú, Hoàng Hoa Thám và Ngô Sĩ Liên.

  1. Hoạt động đổi mới sinh hoạt chuyên môn, kiểm tra đảnh giá

Chỉ đạo các trường thực hiện tốt công tác bồi dưỡng giáo viên, sinh hoạt chuyên môn theo dụm trường (bậc TH: 01 cụm có 47 GV, bậc THCS: 02 cụm có 76 GV).

Nội dung sinh hoạt chuyên môn: tập huấn, bồi dưỡng cách kiểm tra đánh giá năng lực của học sinh đặc biệt là kỹ năng nghe, nói, ứng dụng phương pháp mới, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy tiếng Anh; chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh theo Chương trình mới thông qua các buổi dự giờ.

Phố hợp với hợp với các Công ty, Trung tâm ngoại ngữ có uy tín từng bước tién hành Kiểm tra năng lực tiếng Anh của học sinh theo khung năng lực được Bộ GD&ĐT quy định theo hình thức kiểm tra đủ các kỹ năng trong đó có những kỹ năng sẽ làm bài trên máy tính

  1. Triển khai Chương trình tiếng Anh mới 10 năm

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 45
Hôm qua : 219
Tháng 02 : 6.559
Năm 2020 : 12.504