Friday, 30/10/2020 - 02:06|
Trường TH Lê Hồng Phong chúc mừng năm mới - Xuân Canh tý 2020

Trường Tiểu học Lê Hồng Phong tổ chức thành công Hội nghị lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021

Thực hiện Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông; Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang về ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Bắc Giang; Công văn số 146/GDĐT ngày 16/4/2020 của Phòng GD&ĐT thành phố Bắc Giang về việc hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021.

Vào hồi 14 giờ ngày 28/4/2020, Trường Tiểu học Lê Hồng Phong tiến hành tổ chức Hội nghị chọn sách giáo khoa lớp 1 trong năm học 2020-2021.

Về dự với Hội nghị, đại diện phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Giang có đồng chí Nguyễn Thị Lan- chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố; đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND phường Trần Nguyên Hãn có đồng chí Nguyễn Khắc Đức - Phó chủ Tịch Ủy ban nhân dân phường Trần Nguyên Hãn, đồng chí Thân Văn Minh - Trưởng ban Ban đại diện CMHS cùng toàn thể các đồng chí là CBQL, GV trong Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa của nhà trường.

Mở đầu chương trình, đồng chí Nguyễn Thị Nam Phương- Phó Hiệu trưởng - Phó Chủ tịch Hội đồng tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu và thông qua chương trình Hội nghị:   

Đồng chí Nguyễn Thị Nam Phương- Phó Hiệu trưởng - Phó Chủ tịch Hội đồng tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu và thông qua chương trình Hội nghị

Tiếp theo chương trình, đồng chí Nguyễn Thị Út Ba - Chủ tịch Hội đồng lên thông qua Quyết định thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa của nhà trường (gồm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng tổ chuyên môn, đại diện giáo viên dạy các môn học có sách giáo khoa được lựa chọn, đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh, số lượng thành viên Hội đồng là 15, trong đó có 2/3 là tổ trưởng tổ chuyên môn và giáo viên. Đồng chí nêu rõ nhiệm vụ và quyền hạn của các thành viên trong Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa được quy định rõ tại Điều 6, Chương II trong Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ GD&ĐT v/v Hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở GDPT.

Đồng chí Nguyễn Thị Út Ba - Hiệu trưởng- Chủ tịch Hội đồng lên thông qua Quyết định thành lập Hội đồng lựa chọn SGK của nhà trường; phổ biến yêu cầu, các quy định trong buổi họp

Đồng chí Nguyễn Thị Huyền  Phó Hiệu trưởng- Phó Chủ tịch Hội đồng, thông qua trước hội nghị các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 như: Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông, Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của UBND tỉnh về ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Bắc Giang, ... Đây chính là những căn cứ để Hội đồng tiến hành lựa chọn SGK lớp 1.

Trong buổi họp, đồng chí Lê Thu Hằng- Tổ trưởng tổ 1 báo cáo Hội đồng lựa chọn SGK của nhà trường danh mục SGK được lựa chọn, sắp xếp theo thứ tự số phiếu đồng ý lựa chọn từ cao xuống thấp; đánh giá chung những ưu điểm, hạn chế của từng đầu sách.

Đồng chí Lê Thu Hằng- Tổ trưởng tổ 1 báo cáo đề xuất danh mục SGK được lựa chọn của tổ chuyên môn

Các bộ sách đã được phê duyệt theo Quyết định số 4507/QĐ-BGDĐT ngày 21/11/2019 của Bộ GD&ĐT về phê duyệt sách giáo khoa lớp 1 trong chương trình giáo dục phổ thông; Quyết định số 180/QĐ-BGDĐT ngày 20/01/2020 của Bộ GD&ĐT về phê duyệt sách giáo khoa lớp 1 môn tiếng Anh trong chương trình giáo dục phổ thông; Quyết định số 512/QĐ-BGDĐT ngày 21/2/2020 của Bộ GD&ĐT về phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 trong chương trình giáo dục phổ thông; Quyết định số 756/QĐ-BGDĐT ngày 18/3/2020 của Bộ GD&ĐT về phê duyệt bổ sung danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Nội dung, chương trình của các loại sách đều theo yêu cầu Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GD&ĐT về Ban hành chương trình giáo dục phổ thông.  

Phần thảo luận của chương trình cũng được các đồng chí trong Hội đồng tham gia đóng góp ý kiến rất tích cực. Mỗi đồng chí phát biểu ý kiến đều bày tỏ quan điểm riêng của mình và làm rõ thêm những ưu điểm, hạn chế của các bộ sách, các cuốn sách giúp cho buổi lựa chọn SGK đạt hiệu quả, mang tính dân chủ, công khai và đảm bảo tính thuyết phục.

Với 17 lượt ý kiến phát biểu cùng với các hình ảnh minh chứng hết sức thuyết phục (về hình ảnh sách giáo khoa mới, sách điện tử, một số bài học cụ thể trong sách giáo khoa mới, …), các thành viên trong Hội đồng lựa chọn sách đã phân tích kỹ 46 danh mục giáo khoa lớp 1 và 9 danh mục sách giáo khoa do Tổ chuyên môn đề xuất. Tất cả 9 môn học: Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội, Giáo dục thể chất, Âm nhạc, Mĩ thuật, Hoạt động trải nghiệm và Tiếng Anh đều được tham gia góp ý cụ thể. Các thành viên Hội đồng đã căn cứ vào các quy định tại Điều 3, Điều 4, Điều 5 và Điều 6, Chương II - Quy định cụ thể trong Quy định tiêu chí lưạ chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang về ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Bắc Giang để đưa ra cách lựa chọn. Qua lắng nghe các ý kiến phát biểu, các thành viên Hội đồng lựa chọn sách thêm một lần nữa được tìm hiểu thêm về các bộ sách, hiểu được kĩ hơn về những ưu điểm, hạn chế của từng bộ sách, từng cuốn sách.

Ưu điểm:

Nội dung kiến thức phù hợp với HS. Cách tiếp cận nội dung kiến thức gần gũi với thực tế. Nội dung chủ đề/bài học rõ ràng, gắn kết với thực tiễn cuộc sống, mạch kiến thức phù hợp với học sinh lớp 1

Sách được thiết kế theo chủ đề phong phú, gần gũi với cuộc sống xung quanh của trẻ nhỏ, mỗi chủ đề được thiết kế theo nhiều bài học qua các hoạt động khởi động khám phá, luyện tập. Mạch kiến thức phù hợp với trình độ nhận thức của học sinh, hình ảnh sinh động hấp dẫn.

Thể hiện đúng và đầy đủ nội dung của chương trình. Kiến thức phù hợp với năng lực của học sinh. Kiến thức sắp xếp hợp lí, học sinh dễ tiếp thu. Có thực hành trải nghiệm cuối mỗi chủ đề. Hệ thống câu hỏi, bài tập và yêu cầu gần gũi với thực tiễn địa phương, rèn luyện cho HS khả năng tìm tòi kiến thức, vận dụng kiến thức vào thực tế.

Đảm bảo đủ, đúng theo yêu cầu, đặc trưng của môn học. Hình thành cho học sinh chuẩn mực hành vi đạo đức được cụ thể hóa trong mỗi cuốn sách.

Phương pháp: Lấy học sinh làm trung tâm, khuyến khích học sinh tích cực, chủ động, sáng tạo trong học tập. Phát huy được khả năng sáng tạo của học sinh. Tạo điều kiện cho giáo viên vận dụng các phương pháp và hình thức tổ chức linh hoạt.

Ngôn ngữ dễ hiểu phù hợp với trình độ nhận thức của học sinh. Các bài tập, hoạt động được sắp xếp theo nhiều mức độ tạo cơ hội cho tất cả HS có thể học tập, phát triển và sáng tạo.

Trình bày hấp dẫn, có cấu trúc rõ ràng, sắp xếp hợp lí, học sinh dễ tiếp thu; kênh chữ và kênh hình chọn lọc, kết hợp hài hòa, thân thuộc, hình ảnh sinh động, dễ kết nối với thực tiễn cuộc sống, có tính thẩm mĩ, đẹp mắt tạo hứng thú với nội dung bài học. Tranh ảnh đẹp, rõ ràng, phù hợp với lứa tuổi. Nội dung, có sách có các kí hiệu phù hợp với lứa tuổi học sinh.

Hạn chế:

Nội dung: Có sách phần tích hợp trong một số tiết còn nặng, khó khăn với nhận thức của học sinh, chưa đa dạng, còn lặp lại. Trong phần bài đọc, một số đoạn có nhiều từ mới (mới lạ về nghĩa, có tính chuyên môn, hàn lâm), có một số câu dài nên HS không có nhiều thời gian để hiểu văn bản.

Ngôn ngữ và hình thức trình bày: Có sách ít hình ảnh thực tế, chủ yếu là tranh vẽ; kênh chữ nhiều, kênh hình nhỏ, chưa hấp dẫn, chưa phù hợp với HS lớp 1 (giai đoạn đầu năm học); Các ký hiệu khó nhận biết (dễ nhầm); Các kí hiệu hoạt động dùng trong sách chưa rõ ràng,….

Ý kiến thảo luận của đồng chí Lý Thị Thu Thùa -giáo viên lớp 1- phát biểu về bộ sách Tự nhiên và xã hội

Đồng chí Nguyễn Thanh Mai – giáo viên tổ 1 đóng góp ý kiến

Để đi đến thống nhất việc lựa chọn sách giáo khoa được dân chủ, mang tính công khai, minh bạch, hội nghị bầu ban kiểm phiếu và tổ chức bỏ phiếu kín.

       Các đồng chí trong Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 bỏ phiếu

Các thành viên trong Hội đồng lựa chọn sách đã thể hiện rõ ràng chính kiến và quan điểm của cá nhân qua những lá phiếu lựa chọn 9 bộ sách tiêu biểu cho 9 môn học của lớp 1. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khách quan, minh bạch, Hội đồng đã lựa chọn được một bộ sách tối ưu nhất phù hợp với đặc điểm kinh tế-xã hội của địa phương; phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại nhà trường; có giá trị liên thông, sử dụng được lâu dài và hỗ trợ giáo viên đổi mới phương pháp dạy học để sử dụng cho lớp 1 năm học 2020-2021.

     Các thành viên trong Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1

Hội nghị lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 của Trường Tiểu học Lê Hồng Phong đã thành công tốt đẹp và kết thúc vào hồi 17 giờ 00 phút, ngày 27/4/2020. Hội đồng đã sáng suốt lựa chọn 09 mục SGK như các đồng chí đã nêu ở trên. Sau hội nghị, Hội đồng sẽ đề xuất danh mục sách giáo khoa đã được Hội đồng lựa chọn để sử dụng trong nhà trường; Trên cơ sở đề xuất của Hội đồng, Hiệu trưởng nhà trường quyết định danh mục sách giáo khoa sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. Nhà trường công bố công khai danh mục sách giáo khoa sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông và niêm yết tại cơ sở giáo dục phổ thông trước khi bắt đầu năm học mới ít nhất là 04 (bốn) tháng.

Kết quả: Danh mục sách giáo khoa được Hội đồng lựa chọn như sau: 

Bộ sách cánh diều: Toán, Tự nhiên và xã hội, Âm nhạc, Mĩ thuật.

Bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống: Tiếng Việt, Giáo dục thể chất.

Bộ sách cùng học để phát triển năng lực: Hoạt động trải nghiệm.

Bộ sách vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục: Đạo đức.

Sách tiếng Anh: I-learn smat start.

Thành công của Hội nghị là có sự động viên khích lệ lớn của các đồng chí thành viên trong Hội đồng và kết quả của sự cố gắng của tập thể CB, GV, NV Trường Tiểu học Lê Hồng Phong. Đặc biệt là có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Giang, Ủy ban nhân dân phường Trần Nguyên Hãn, Ban đại diện CMHS của trường. Thành công của Hội nghị là nguồn cổ vũ, động viên to lớn để tăng cường hơn nữa sự đoàn kết thống nhất, tạo niềm tin và sức mạnh để nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông 2018.

                                                            Bút danh: Hoa CM - Trường Tiểu học Lê Hồng Phong

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 108
Tháng 10 : 2.923
Năm 2020 : 45.090